Sofinanciranje tržnih raziskav

Podjetje PLANA S d.o.o. je pridobilo sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Italija) v letu 2017. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR. Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija Cilj operacije je zagotoviti čim […]

Read More